Släktutredningar

Här har jag samlat några av mina släktutredningar, som förhoppningsvis kan vara till nytta för andra. Om inget annat sägs, berör utredningarna släkter bosatta i Ångermanland. Kompletteringar och rättelser tas tacksamt emot!
  • Stockedssläkten. Den snåriga släktkretsen kring Stockedshemmanet i Överlännäs socken under 1600- och 1700-talet.
  • Smedssläkten Angermund från Tyskland. Den tyske stålsmeden Johan Angermund rekryterades 1749 till Graninge bruk. Här har jag kartlagt släkten i Tyskland.
  • Smedssläkten Tysk i Graninge Bruk. Den förste stålsmeden i Graninge hette Göran Tysk. Här redovisas hans familj och ättlingar.
  • Adliga ätten Möllers första led. Ätten Möllers genealogi i "Den Svenska Adelns Ättartavlor" innehåller felaktigheter. Nya rön presenteras här.
  • Släkten Stopius. En av 1600-talets starkaste kvinnor var Catharina Stopia från Riga, som brukar kallas "Sveriges första kvinnliga diplomat". Och hennes far Zacharias Stopius var minst lika intressant.
  • Vincentsläkten i Romma, Leksands s:n. I början av 1700-talet verkade byggmästaren Olof Vincentsson i Leksand. Här kartläggs hans anor.

 

-Startsidan

-Släktutredningar

-Forskningsprojekt

-Egen släkt