Forskningsprojekt
Jag har ett antal forskningsprojekt på gång:

Sockengenealogier. Sammanställningar och utredningar för alla familjer i socknarna Torsåker, Ytterlännäs och Dal i Ångermanland från ca 1500-1720. Torsåker börjar bli klar, därefter påbörjas färdigställandet av de andra socknarna.

 

Ångermanländska sigill från äldsta tid till ca 1650. Jag har dokumenterat ca 350 ångermanlänningars sigill. Dessa personliga sigill från präster, borgare, militärer, lagmän och länsmän kommer så småningom att publiceras på något sätt.

 

Diverse avskrifter: Linodlingen i Ångermanland Namn i mellersta Ångermanland. Vilka personnamn var vanligast? Vad styrde namngivningen och när blev det modernt med dubbla dopnamn?

-Startsidan

-Släktutredningar

-Forskningsprojekt

-Egen släkt