Personnamn i mellersta Ångermanland 1550-1650

Vad hette folk i mellersta Ångermanland förr i världen?

Vilka namn var vanligast och vilka namn ökade/minskade med tiden?

Det är några av de frågor som jag försökt få svar på genom att gå igenom skatte/mantalslängder för socknarna i nedre Ådalen och Höga Kusten. Hittills har alla bönder i längderna för 1550, 1600 och 1650 registrerats.

Vilka namn var då vanligast?
Eftersom det nästan uteslutande var mannen i familjen som noterades i skattelängden, ger källorna en tyvärr mycket knapphändig bild av kvinnonamnen, men de vanligaste mansnamnen framgår av diagrammen här bredvid.

Olof, Erik, Per och Nils har helt klart en särställning. De namnen dominerar vid alla tre tidpunkterna och bärs av ungefär 60% av männen.

Vilka namn var minst vanliga?
Nu när vi identifierat de vanligaste namnen, känns det naturligt att fråga sig vilka som var mest ovanliga.

De namn som endast förekommer på en person de undersökta åren är: Abraham, Albrekt, Ananias, Antonius, Anund, Aron, Arvid, Bengt, Budde, Börje, Clement, David, Filip, Germund, Giord, Grels, Gulle, Gunnar, Gurik, Henning, Herman, Ingel, Ingemar, Isak, Josef, Karl, Lennart, Mauritz, Sander, Sebjörn, Sigfrid, Simon, Staffan, Teofil, Tomas, Tord, Vibbe, Vincent och Önde.

Fullständiga förteckningar över de namn som förekom i skattelängderna: