Seden med dubbla dopnamn

När började man med dubbla dopnamn?

Idag har de allra flesta av oss minst två förnamn. Men så har det inte alltid varit. När man släktforskar, märker man snart att ju längre bak i tiden man kommer, desto vanligare var det med bara ett namn.

Men när började man med att ge sina barn flera namn? Jag har, genom att gå igenom alla födda i nedre Ådalen och Höga Kusten, studerat hur andelen barn med dubbla namn förändrats inom allmogen. Resultatet, som syns i diagrammet till höger, är lika tydligt som överraskande.

Helt klart är att det blev modernt att döpa sina barn med dubbla namn kring sekelskiftet 1700/1800. Det var närmast en explosionsartad utveckling, men märkligt nog endast när det gäller flickornas namn. Där ökade andelen flickor med dubbla dopnamn från bara några få procent år 1780 till hela 80% år 1820. För pojkarna dröjde det över 50 år innan det blev lika vanligt med dubbla namn.

Vad denna skillnad berodde på har jag ingen teori om, men att skillnaden är så tydlig är något att fundera över.

Det fanns barn som döptes med dubbla namn redan innan 1750, men det var barn i adliga, prästerliga eller andra högreståndsfamiljer. Säkert var det därifrån som inspirationen kom när det även blev modernt bland allmogen.