Krisen för linodlingen i Ångermanland

Vid sekelskiftet 1700/1800 hade den ångermanländska linodlingen och linberedningen råkat i kris. Genom att skicka linberedningskunniga dalkullor till Ångermanland ville statsmakten komma till rätta med problemet.

Spännande läsning om den dåförtiden viktiga näringen och en intressant läsövning i gammaldags byråkratsvenska.

1804 11/7 Kungligt brev till landshövdingen i Kopparbergs län
1804 11/7 Kungligt brev till samtliga landshövdingar
1804 11/7 Kungligt brev till landshövdingen i Västernorrland
1806 14/11 Brev från landshövdingen i Västernorrland till konungen. (Sammanfattas i kollegiernas skrivelse 5/6 1807 )
1806 22/11 Konungen skickar landshövdingens skrivelse på remiss till kammar- och commercekollegiet
1807 5/6 Skrivelse från kammar- och commercekollegiet till konungen