Smedssläkten Tysk i Graninge bruk

Forskningsläget 2004

Graninge bruk anlades på 1670-talet och utvecklades under 1700-talet till Ångermanlands största järnbruk. I slutet av 1680-talet anställdes brukets förste stålsmed Göran Tysk vars ättlingar i många generationer verkade som smeder i Graninge.

Göran Tysk rekryterades troligen från något mellansvenskt järnbruk. Det fanns vid 1600-talets mitt smeder med namnet Tysk i östra Värmland och västra Bergslagen, men något släktsamband med dessa har hittills inte kunnat påvisas. Göran Tysk hade med sig en smedsdräng som hette Johan Göransson. Han nämns ibland i källorna med efternamnet Tysk och var möjligen en bror till Göran Tysk.

Genom ett givande samarbete mellan flera släktforskare via Nättidningen Rötters Anbytarforum börjar nu släkten bli rätt välutredd och på den här sidan samlas alla "forskningsrön" om Göran och Johan Tysk och deras ättlingar under 1700-talet.

Uppgifter med svart färg är belagda i källorna medan de i rött ännu är obelagda.1 Göran (ca 1620 - ) [endast känd genom sönernas patronymika]

        1.1 Göran Göransson Tysk (ca 1650 - ca 1715) Hammarsmed i Graninge bruk [mtl 1688-1715]. Kallas ibland Georg [mtl 1705].
        Gift med Gunborg (ca 1653 - 1731)[försvinner ur mtl 1718, alltså över 64 år] [kyrkoräkenskaper 1731] (Mer om henne här)

                1.1.1a Elias Tysk (1694 - ?/6 1754) Mästersmed i Graninge bruk [ka, dödbok]
                Gift 1:a med NN (ca 1692 - ?/8 1732) [ka dödbok]

                        1.1.1a.1 Göran Tysk (ca 1725 - 6/7 1792) Smed i Graninge bruk [ka]
                        Gift med Kerstin Svensdotter (27/12 1730 - 19/12 1814) [ka]

                        1.1.2a.2 Dordi Tysk (ca 1730 - ) Till okänd ort
                        Gift med Jacob Buckan (ca 1730 - ) [ka]

                        1.1.1a.3 Jonas Tysk (ca 1730 - ) Smed i Graninge bruk [ka]
                        Gift med Märta Jonsdotter (ca 1728 - 29/6 1811) [ka]

                        1.1.1a.4 Gunborg Tysk (ca 1732 - 24/11 1772) Smedshustru i Ljustorp s:n
                        Gift med Isak Pålsson Östman (? - ?)

                Gift 2:a med Ingiel Olofsdotter (ca 1700- ) [ka fadderskap 13/4 1735]

                        1.1.1b.1 Margareta Tysk (?/10 1734 - 27/9 1815) Ogift i Graninge bruk [ka]

                        1.1.1b.2 Elias Tysk (?/11 1735 - ) Smed i Graninge bruk [ka]
                        Gift med Catharina Angermund (?/4 1749 - ) [ka, Långsele dopbok]

                                1.1.1b.2.1 Johan Tysk (1772 - 1831) spiksmed i Graninge bruk och senare Krokvåg, Ragunda s:n[ka]

                        1.1.1b.3 Kristina Tysk (31/10 1740 - ?/5 1744) Död i späd ålder. [ka]

                1.1.2 Nils Göransson Gran (ca 1695 - efter 1745) Nämns som utfattig dagsverkskarl 1745 [mtl 1745].
                Gift med NN

                        1.1.2.1 Göran Nilsson Gran (ca 1720 - 1762) Kolare/dagakarl i Vik, Graninge s:n [mtl 1745-1762]
                        Gift 1747 med Karin Persdotter från Ledinge, Graninge s:n (ca1725 - 1768)[ka]

                                1.1.2.1.1 Karin Göransdotter (25/12 1748 - begr 13/8 1749)[ka]

                                1.1.2.1.2 Märta Göransdotter (8/8 1750 - 1829)[ka]

                                1.1.2.1.3 Kerstin Göransdotter (14/10 1752 - )[ka]

                                1.1.2.1.4 Anna Göransdotter (23/3 1756 - begr 19/12 1756)[ka]

                                1.1.2.1.5 Nils Göransson (24/11 1756 - begr 4/5 1756)

                                1.1.2.1.6 Gunborg Göransdotter (4/8 1759 - )[ka]

                1.1.3a Brita Göransdotter Tysk (ca 1699 - 5/4 1756) Smedshustru i Graninge bruk [mtl 1716-1719, ka]
                Gift 1:a med Abraham Andersson (ca 1700 - 1728) Lärgosse 1718-1719,
                smedsdräng 1720-1725 och hammarsmed 1726-1728 i Graninge bruk [mtl 1718-1729]

                        1.1.3a.1 Göran Abrahamsson (ca 1720 - 1780) Stålsmed i Graninge bruk [ka]
                        Gift med Anna Margareta Angermund (ca 173? - ) [ka]

                                1.1.3a.1.1 Abraham Göransson (16/11 1756 - 4/3 1801) Hammarsmed i Graninge bruk [ka]

                                1.1.3a.1.2 Johan Göransson Granberg (30/9 1756 - 16/7 1840) Plåtsmed i Graninge bruk [ka]

                                1.1.3a.1.3 Jon Göransson Lögdberg (1760 - 1806) Spiksmed i Utansjö bruk, Högsjö s:n [ka]
                                Gift med Maria Jonsdotter (2/3 1761 - 1804) [ka]

                                1.1.3a.1.4 Anna Maria Göransdotter (1770 - ) [ka]

                                1.1.3a.1.5 Per Göransson (1772 - ) [ka]

                                1.1.3a.1.6 Erik Göransson (1774 - ) [ka]

                        1.1.3a.2 Anders Abrahamsson (ca 1725 - ) Smed i Graninge bruk [ka]
                        Gift med Anna Lisa Angermund (ca 1740 - ) [ka]

                                1.1.3a.2.1 Abraham Andersson (5/4 1758 - 26/11 1817) Smed i Graninge bruk [ka]
                                Gift med Anna Israelsdotter (ca 1760 - 24/7 1808) [ka]

                                1.1.3a.2.2 Anna Margareta Andersdotter (22/2 1770 - ) [ka]

                Gift 1732 [kyrkoräkenskaper 1732] 2:a med Erik Asmundsson (ca 1706 - 1764) från Lögdö bruk [ka, mtl].

                        1.1.3b.1 Helena Eriksdotter (1732 - ) [ka]

                        1.1.3b.2 Jonas Lögdberg (1734 - ) [ka]

                        1.1.3b.3 Gunborg Eriksdotter (19/2 1736 - 7/11 1783) [ka]

                        1.1.3b.4 Brita Eriksdotter (1739 - ) [ka]

                        1.1.3b.5 Asmund Lögdberg (1742 - ) [ka]

        1.2 Johan Göransson (Tysk?) (ca 1650 - 1704). Smedsdräng 1688-1694, hammarsmed 1695-1704 i Graninge bruk
        och torpare i Ledinge, Graninge s:n [mtl 1688-1705]. Köpte 1695 ett hemman i Västergransjö, Helgum s:n,
        men övergav 1696 köpet [mtl 1695-96, hsbg].
        Gift med Malin Nilsdotter ( död efter 1708) Levde som änka i Ledinge 1705-08 [mtl 1705-1708]

                1.2.1 Nils Johansson (ca 1683 - 1735) Torpare i Ledinge, Graninge s:n [mtl, ka-dödbok] samt
                bonde i Västergransjö, Helgum s:n 1720-1734 [hsbg].
                Gift 1:a med Malin Persdotter (död före 1720) från Västergransjö [hsbg].

                        1.2.1a.1 Johan Nilsson (ca 1709 - 20/4 1744). Bonde i Västergransjö, Helgum s:n [hsbg].

                Gift 2:a med Märta Persdotter (16/7 1702 - 26/12 1743) från Guxås, Helgum socken [hsbg].

                        1.2.1b.1 Per Nilsson (1/2 1720 - 22/4 1770) [hsbg].

                        1.2.1b.2 M”rit Nilsdotter (14/1 1724 - ) [hsbg].

                        1.2.1b.3 Anna Nilsdotter (21/1 1726 - ) [hsbg].

                        1.2.1b.4 Malin Nilsdotter (1/4 1728 - ) [hsbg].

                        1.2.1b.5 Alexander Nilsson (9/11 1730 - 19/11 1738) [ka-dödbok, hsbg].

                        1.2.1b.6 Kerstin Nilsdotter (21/4 1735 - ) [ka].


Källor:
[ka] = Kyrkoarkiv (Långsele och Graninge socknar).
[mtl] = Mantalslängder Graninge bruk.
[hsbg] = "Helgums socken - byar och gårdar"" av Harry Mohlund.