Vincentsläkten i Romma, Leksands socken

I byn Romma i Leksands s:n fanns vid sekelskiftet 1600/1700 en man vid namn Olof Vincentsson, som var byggmästare till yrket. Han förestod bl a återuppbyggnaden av Leksands kyrka, som eldhärjades svårt efter ett blixtnedslag år 1709. Men vilka var hans anor? Till att börja med kan vi konstatera att namnet Vincent var mycket ovanligt i Leksands socken under 1600-talet. Trots det fanns det vid sekelskiftet 1600/1700 två Olof Vincentsson i Leksand, dels byggmästaren O V i Romma och dels bonden(?) O V i Gopa. I denna utredning koncentrerar jag mig på byggmästaren.

Olof Vincentsson i Romma var son till Vincent Larsson i Romma (nämnd i mantalslängden 1674) och hans hustru Kerstin Olofsdotter. Men vem var då denne Vincent Larsson? Om honom hittar vi tyvärr väldigt lite uppgifter. Enda gången han nämns i mantalslängderna är i längden för år 1674. Han var då skriven för gården i Romma tillsammans med Anders Larsson, vilken sannolikt var hans bror (se nedan). Han nämns även i födelseboken när dottern Kerstin döps 1670 och sonen Lars 1673. Utöver detta tycks han inte ha lämnat några spår efter sig. Men trots detta kan vi med stor sannolikhet identifiera hans föräldrar med följande slutledning:

När Vincent nämns i mantalslängden 1674 står det för en och samma gård ”Anders och Vincent Larsson” och på gården noteras två gifta par. Skrivningen tyder på att han och Anders var bröder och när vi dessutom får veta att Anders Larsson var murmästare och född 1630, framstår det som sannolikt att så var fallet. Varför då? Jo, byggnadshantverkare fanns det på landsbygden väldigt få av vid denna tid och den ende hantverkare som nämns i Leksands domböcker (1676-1699) är faktiskt murmästaren Anders Larsson. Och eftersom vår Olof Vincentsson skaffade sig det ovanliga yrket byggmästare är det troligt att det fanns sådana traditioner i släkten, vilket passar bra med att farbrodern var murmästare. Att Anders var född 1630 betyder att han var ungefär jämngammal med Vincent Larsson. Dessa tre omständigheter anser jag gör det högst sannolikt att Vincent och Anders var bröder.

Vart leder då detta konstaterande? Jo, till skillnad mot Vincent Larsson, som inte lämnat några tydliga spår efter sig, blev Anders Larsson hela 80 år och när han avled 1710 är levnadsbeskrivningarna i dödboken omfattande. Där kan vi därför läsa att hans föräldrar var Lars Andersson och Anna Jacobsdotter i Romma. Och eftersom vi gjort sannolikt att Vincent var hans bror, var alltså denne Lars Andersson högst sannolikt även far till Vincent Larsson. Om också Anna Jacobsdotter var hans mor är inte lika säkert, eftersom Lars Andersson kan ha varit gift flera gånger.

Är det också möjligt att identifiera Lars Anderssons föräldrar? Ja sannolikt, åtminstonde delvis. I den bevarade husförhörslängden för år 1628 upptas nämligen en Olof Andersson i Romma med sin hustru Marit och ogifte brodern Lasse. Denne Lars Andersson var möjligen samme Lars Andersson. Och eftersom även Olof Anderssons moder, hustru Marit, finns upptagen i längden, är det möjligt att hon även var moder till Lars.


Tabell 1

Anders. Endast känd genom sönernas patronymikon. Gift med Marit, som bodde 1628 som änka i Romma ,Leksands s:n1. Inte känt om han var gift flera gånger, men i alla fall sonen Olof är helt säkert en son till Marit, eftersom hon kallas Olofs moder 16281.

Barn:
Olof Andersson, nämnd 1628-16591,2
Lars Andersson, nämnd 1628-16621,2 (se tab 2)


Tabell 2

Lars Andersson (son till Anders, tab 11). Bodde i Romma. Ännu ogift 16281. Gift med Anna Jacobsdotter3 av okänd härkomst. Inte känt om han var gift flera gånger, men i alla fall sonen Anders är helt säkert en son till Anna3. Levde ännu 16622.

Barn:
Anders Larsson, född 16301. Murmästare4 i Romma och död 1710 och begravd söndagen 15 p trinitatis3.
Vincent Larsson, nämnd 16742 (se tab 3)


Tabell 3

Vincent Larsson (son till Lars Andersson, tab 25). Bodde i Romma åtminstonde 16706-16742. Gift med Kerstin Olofsdotter7 av okänd härkomst.

Barn:
Olof Vincentsson, född 16637 (se tab 4).
Kerstin Vincentsdotter, född ?/12 1670 (döpt 4:e advent)6. Bodde i Romma åtminstonde 1700.
Lars Vincentsson, född 16738. Bodde i Romma åtminstonde 16958-17099. Gift 1702 med änkan Margareta Eriksdotter i Romma10.

Tabell 4

Olof Vincentsson (son till Vincent Larsson, tab 37). Bodde ensam på gården i Romma 1688-16942,7 och tillsammans med brodern 1695-16992. Var verksam som snickare och byggmästare och förestod som sådan återuppbyggnaden av kyrkan, som brandhärjats av ett blixtnedslag år 1709.

Han ansvarade också i många år för underhållet av kyrkobyggnaden och de intilliggande husen. I hans personlia i Leksands dödbok skrevs bl a "Som han då varit fallen till timmer- och snickararbete, har han därmed gjort dem god nytta som honom påkallat. I synnerhet har han som väl underkunnig i byggnadskonsten låtit bruka sig på åtskilliga orter och ställen vid kyrko- och stapelbyggnad och de allmänna husens dels nybyggnad, dels förbättrande"7.

Han förlorade bägge föräldrarna i unga år, men bodde kvar på gården och gifte sig först 35 år gammal (1699) med Brita Olofsdotter från Ullvi, Leksands s:n11, dotter till Olof Olofsson och Brita Andersdotter12.

Barn:
Kerstin Olofsdotter, född 25/4 170313.
Olof Olofsson, född 170613. Snickare i Romma och gift med Margareta Eriksdotter från Romma14.
Brita Olofsdotter, född 170915. Gift till Hälla, Leksands s:n15.
Vincent Olofsson, född 171113.
Son, död i unga år7.
Son, död i unga år7.


Källor:

1 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, husförhörslängd 1628.
2 Mantalslängder, Leksands s:n.
3 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dödbok 1710, 15 p. trinitatis.
4 DB, Leksands tlg, 1687-12-13, sid 53.
5 Baserat på följande resonemang: "Anders och Vincent Larsson" skrivs för samma gård i mantalslängden 1674, vilket tyder på att de var bröder. Även åren före och efter 1674, när endast Anders skrivs för gården, finns två gifta par upptagna i mantalslängden. När dessutom Anders var murmästare och Vincents son Olof valde att bli byggmästare, ökar det sannolikheten ytterligare för att Anders och Vincent var bröder, eftersom bygghantverkare var mycket ovanliga vid denna tid och hantverksyrken ofta brukar gå i arv inom släkten. Det är alltså mycket troligt att Vincent var bror till Anders, vilken bevisligen var son till Lars Andersson, alltså var även Vincent son till Lars Andersson.
6 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dopbok 1670, 4:e advent.
7 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dödbok 1743, 23 p. trinitatis.
8 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dopbok 1673.
9 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, kommunionbok DII:3, sid 120.
10 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, vigselbok 1702, fest. Michaelis.
11 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, vigselbok 1699, 27/12.
12 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dödbok 1769, 19/11.
13 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dopbok.
14 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, dödbok 1768, 24 p. trinitatis.
15 Kyrkoarkiv, Leksands s:n, husförhörslängd AI:3.