Vad hette Göran Tysks hustru?

Enligt mantalslängden 1716 hette Göran Tysks änka Ingeborg och enligt mantalslängden 1717 hette hon Gunilla, men allt pekar på att hon snarare hette Gunborg.

Av vad som hittills framkommit verkar hon ha haft tre barn – Elias, Nils och Brita. Alla syskonen fick barn eller barnbarn som döptes till Gunborg. Dessutom var det 1:a eller 2:a dottern som döptes till Gunborg, vilket pekar mot att namnet skulle komma från syskonens moder. Samtidigt är det så att inget av syskonen döper någon av sina döttrar till Ingeborg eller Gunilla, vilket man hade förväntat sig om modern hette Ingeborg eller Gunilla.

Dessutom finns en anteckning i Långsele sockens kyrkoräkenskaper 1731 att det betalats testamentespengar efter "Gunborg på bruket"", vilket bör avse Göran Tysks änka.

Hur kan då mantalsskrivaren ha felskrivit namnet två gånger? Jo, Gunborg var ett extremt ovanligt namn i södra Ångermanland vid denna tid och det är därför inte så konstigt om skrivaren av misstag skrivit de betydligt vanligare namnen Gunilla och Ingeborg. Och helt fel var det ju inte: Gunilla + Ingeborg blir ju faktiskt Gunborg!

Det är därför högst sannolikt att namnet kom till Graninge med Tysk-släkten och att Göran Tysks hustru hette Gunborg.

[Tillbaka]